ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม ขึ้นบ้านใหม่ พร้อมฉลองการจัดตั้งบริษัทฯ ครบรอบ 2 ปี

  บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ ไอแอม ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาบริหารจัดการ

  โดยในวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดงานพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่และฉลองการจัดตั้งบริษัทครบรอบ 2 ปี ณ สำนักงานของบริษัท อาคารว่อง  วานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น14 มีผู้เข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน