ข่าวสารและกิจกรรม
IAM เข้าร่วมงานมอบรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ที่ผ่านมา ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยผู้จัดการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ บี ๒๒ ชั้น ๒๒ โรงแรม เซ็นทราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

  งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวมอบนโยบายการทำงานให้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศที่เข้าร่วม ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ