ข่าวสารและกิจกรรม
ครอบครัวไอแอม ร่วมอวยพรผู้จัดการบริษัท และผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด โดยนายธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัท เปิดให้ พนง.ของบริษัท เข้าร่วมอวยพรและรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย พร้อมกันนี้ คุณธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัทฯ ได้กล่าวอวยพรให้กับพนักงานทุกคน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น
  ในโอกาสนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ไทย ตลอดปีและตลอดไป เดินทางปลอดภัยกันทุกท่าน เมา / ง่วง ไม่ขับนะครับ