ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม จัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน “เติบโตไปด้วยกัน กับครอบครัวไอแอม” IAM Family : Let’s Grow Together
ไอแอม จัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
“เติบโตไปด้วยกัน กับครอบครัวไอแอม” IAM Family : Let’s Grow Together
   
    บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) หรือ ไอแอม จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน “เติบโต ไปด้วยกันกับครอบครัวไอแอม” IAM Family : Let’s Grow Together ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
    โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล มาบรรยายให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและการสื่อสาร ทั้งนี้ คุณธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัทฯ ได้กล่าวถึงผลงานภาพรวมของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา และมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและพนักงานในการทำงานในอนาคต
    


    โดยในวันเดียวกันนั้น ยังมีกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ภายในองค์กรและเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละฝ่าย โดยมีการนำเสนอภารกิจและแนะนำพนักงานในฝ่ายให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ คุณธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัทฯ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติยศ ประกาศนียบัตรให้กับพนักงานทุกคนและโล่เกียรติคุณ ให้กับพนักงานดีเด่น ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อบริษัท ซึ่งงานดังกล่าวเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของพนักงานทุกคน