ข่าวสารและกิจกรรม
บสอ.ร่วมงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562
     ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนางโศรยา ลิมปิทีป รักษาการผู้จัดการบริษัท และนายบัณฑูรย์ วงษ์บัณฑูรย์ ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท เข้าร่วมงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล” ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562