ข่าวสารและกิจกรรม
บสอ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง
     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) นำโดย ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดีกับคุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563