ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม จัดกิจกรรม KM Kick Off Day
     บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) หรือ ไอแอม จัดกิจกรรม KM Kick Off Day โดยมีคุณธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัทฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
     ทั้งนี้งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.สุทธิ สินทอง มาบรรยายให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ของการจัดความรู้ พร้อมทำกิจกรรม Workshop การบ่งชี้ความรู้ ,การรวบรวมความรู้ที่สำคัญ , การบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น