ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม จัดบรรยายพิเศษ “การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน”
ไอแอม จัดบรรยายพิเศษ “การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน”

คุณธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (ไอแอม) เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นวัยทำงาน จากภาคส่วนราชการและเอกชน ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ขององค์กร ภายใต้แนวคิด Business Turnaround ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ออกบูธประชาสัมพันธ์และแนะนำทรัพย์สินรอการขายซึ่งมีอยู่กว่า 20 รายการ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือที่ดินเปล่า ฯลฯ ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีทีมงาน NPA แนะนำให้กับผู้ร่วมฟังบรรยาย ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562