ข่าวสารและกิจกรรม
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าพบแสดงความยินดีกับผู้จัดการใหม่ บสอ.
     เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 กันยายน 2563 นายพินิจ อำนาจนิยมจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าพบ คุณโศรยา ลิมปิทีป ผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริษัท