ข่าวสารและกิจกรรม
คณะผู้บริหารและพนักงาน บสอ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นางโศรยา ลิมปิทีป รักษาการผู้จัดการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพิธีถวายพระพรจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานบริษัท อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น ๓๐  ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ