ข่าวสารและกิจกรรม
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์ต่างๆ ของ บสอ.
    เนื่องจาก บสอ. ได้มีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์ต่างๆ โดยมีมาตรการการเฝ้าระวัง ดังนี้
    - จัดให้มีเจลล้างมือทั่วสำนักงาน
    - จัดพนักงานทำความสะอาด และเพิ่มความถี่ในการเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดประตู ที่จับประตูอาคารทุกจุด เป็นต้น
    - ทำความสะอาดพื้นสำนักงานและพื้นห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องน้ำทุก 3 ชั่วโมง
    - เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ เช่น เพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรคและอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคและไวรัสต่างๆ

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด