ข่าวสารและกิจกรรม
ผู้บริหารและพนักงาน บสอ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
      บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นางโศรยา ลิมปิทีป ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยพิธีถวายพระพรจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานบริษัท อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น ๓๐ ถนนพระราม ๙ กรุงเทพฯ
​​​​​​​