ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอมร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สคร.
        เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2562 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) นำโดย ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยคุณโศรยา ลิมปิทีป รักษาการผู้จัดการบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิการ สคร. และรับมอบของที่ระลึกในครั้งนี้ ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย