ข่าวสารและกิจกรรม
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 100,000 บาท
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0
โดยผู้บริจาคเงินสามารถนำหลักฐานในการบริจาคไปใช้แสดงการลดหย่อนภาษีได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กองคลัง สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 02 283 4318 - 24