ข่าวสารและกิจกรรม
บสอ. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี
      บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) หรือ ไอแอม นำโดย ดร.พรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริษัทฯ และคุณโศรยา ลิมปิทีป รักษาการผู้จัดการบริษัทฯ บริจาคเงินสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เป็นจำนวน 49,632.60 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อตู้ฆ่าเชื้อ และชุดป้องกันโรค PPE ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ยังคงมีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ มูลนิธิรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
      การบริจาคสมทบทุนครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ CSR ของบริษัทฯ ที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ในการช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมในหลากหลายมิติ ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการสมทบทุนช่วยเหลือทางการแพทย์ เพื่อแสดงออกความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี