ข่าวสารและกิจกรรม
บสอ.เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2563
    เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) นำโดยคุณโศรยา ลิมปิทีป รักษาการผู้จัดการบริษัทฯ พร้อมด้วยคุณภัทรวดี สุวรรณเวช รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2563 โดยการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคุณสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการทำงานให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างสูงสุด ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง