ข่าวสารและกิจกรรม
“หนี้บำบัด กับ ไอแอม” ตอน วิธีคิดก่อนจะเป็นหนี้

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด มีโครงการจัดทำคลิปวีดิโอให้ความรู้ด้านการจัดการภาระหนี้สินเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ภายใต้ชื่อโครงการ “หนี้บำบัด กับ ไอแอม” ตอน วิธีคิดก่อนจะเป็นหนี้

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหนี้สินภายหลังได้เป็นหนี้แล้ว รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนข้อมูลและสาระความรู้โดย : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

จัดทำโดย : บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

คลิกรับชมวีดิโอได้ที่ Youtube Chanel ของบริษัทได้ที่ช่อง IAM Asset