ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้กับกองทุนเด็กกำพร้าฯ ในงาน "วันแบ่งปันซะกาต กทม."
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม CSR โดยมอบทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาทให้กับกองทุนเด็กกำพร้าฯ ในงาน "วันแบ่งปันซะกาต กทม." ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์

โดยมีคุณธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้มอบมีอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ


นอกจากนี้ในงานดังกล่าวผู้จัดงานได้จัดเวทีเสวนาโดยเชิญคุณธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัทฯ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "การบริหารธุรกิจด้วยการ ให้" ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ Business Turnaround ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก