ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)