ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอมเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
       เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) นำโดยคุณสุธารักษ์ ธีร์จันทึก ประธานอนุกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณโศรยา ลิมปิทีป รักษาการผู้จัดการบริษัทฯ และ คุณภัทรวดี สุวรรณเวช รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานอำนวยการ เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อรับมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณอุตตม สาวนายน กล่าวเปิดงานและมอบนโยบาย โดยมีคุณประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวรายงานการสัมมนาและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ณ ห้องบอลลูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร