ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม จัดบรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤติ”
ไอแอม จัดบรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤติ”

คุณธงรบ ด่านอำไพ ผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (ไอแอม) เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤติ” (Crisis Management) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นวัยทำงาน จากภาคส่วนราชการและเอกชน ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ขององค์กร ภายใต้แนวคิด Business Turnaround ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ออกบูธประชาสัมพันธ์และแนะนำทรัพย์สินรอการขาย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือที่ดินเปล่า ฯลฯ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีทีมงาน NPA แนะนำให้กับผู้ร่วมฟังบรรยาย ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562