ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอม จัดกิจกรรม CSR ไอแอม...จิตอาสา เติมฝัน ปันยิ้มให้น้อง ประจำปี 2562
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดยผู้บริหารและพนักงาน เดินทางจัดกิจกรรม CSR ณ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในโครงการไอแอม...จิตอาสา เติมฝัน  ปันยิ้มให้น้อง ประจำปี 2562 โดยการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา โดยมอบให้กับโรงเรียนบ้านคลองหกวา จ.นครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและกีฬาให้กับเด็กไทย
 

   สำหรับสิ่งของที่บริษัทฯ นำมามอบให้กับโรงเรียนฯ ประกอบไปด้วย
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง, เครื่องปริ้นท์เตอร์ 1 เครื่อง, โต๊ะปิงปอง 2 ตัว, ถุงเท้านักเรียน,เครื่องเขียน,ขนม,ทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆและคณะครู
 
**********************************************************
   บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
องค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคม