ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ (บสอ.)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท (ผู้บริหารสูงสุด) 

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2563

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ฯ อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 14 เลขที่ 100/23 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 อีเมล : thanita@iam.mail.go.th

โทร. 0-2119-1498 , 0-2126-7881-2 ต่อ 1121

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่ภาพด้านล่าง