ข่าวสารและกิจกรรม
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บสอ.ร่วมถวายพระพร
 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) นำโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) เนื่องในวโรกาสขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒


   

        โดยพิธีถวายพระพรจัดขึ้นในศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานบริษัท อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น ๓๐ ถนนพระราม ๙