ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอมร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นางพรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒