ข่าวสารและกิจกรรม
ไอแอมจัดกิจกรรมภายในองค์กร IAM GOAL 2021 การมอบนโยบายและทิศทาง เป้าหมายองค์กร   เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 กันยายน 2563 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ. หรือ ไอแอม) ฉลองครบรอบ 4 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ จัดงาน IAM GOAL 2021 กิจกรรมมอบนโยบายและร่วมกำหนดทิศทาง เป้าหมายองค์กรในปี 2564 โดยผู้จัดการบริษัทฯ คุณโศรยา ลิมปิทีป ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการบริษัทฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ได้กล่าวขอบคุณและเน้นย้ำแก่ผู้บริหารและพนักงานที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักมาโดยตลอด และขอให้รักษามาตรฐานในการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมืออาชีพ และบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย